Reklamacije

Reklamacije na oštećenje u transportu

Od velikog je značaja da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu, kako bi kurir sačinio Zapisnik o oštećenju robe. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe, pozivom na telefonski broj 011 316 87 84, ili slanjem e-mail-a sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na office@ambex.rs sa opisom uočenog oštećenja.

Reklamacije na vrstu robe ili pogrešne podatke

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj 011 316 87 84 , ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na office@ambex.rs i opišete kakav problem imate.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite na adresu office@ambex.rs ili pozivom na kontakt telefon 011 316 87 84.

Postupak reklamacije

U najkraćem mogućem roku odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju telefonskim ili elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste. Izuzetak su nameštaj i tehnička roba za koju je rok za rešavanje reklamacije 30 dana. Trošak transporta proizvoda u servis i nazad kupcu snosi Nabavkaonline.

U slučaju povrata robe kupcu koji je prethodno robu platio pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi Nabavkaonline, već trošak pada na račun kupca.

Napomena:

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima reklamacije.